ҚазақшаҚазақша
Latest posts

Кез келген өркениетті қоғам үшін сыбайлас жемқорлықпен күрес ең өзекті мәселенің бірі болып табылады. Сыбайлас жемқорлық заман ағысымен бірге өсіп-өркендеп, мол қаражат және қоғамдық бәсекелестік пайда болған жерлерге тамырын жайып, бүгінгі күнге дейін жо
Антикоррупционная-служба-2015-04-04 14.12.2018, 19:47 __comments_count__

 Кез келген өркениетті қоғам үшін сыбайлас жемқорлықпен күрес ең өзекті мәселенің бірі болып табылады. Сыбайлас жемқорлық заман ағысымен бірге өсіп-өркендеп, мол қаражат және қоғамдық бәсекелестік пайда болған жерлерге тамырын жайып, бүгінгі күнге дейін ж
Антикоррупционная-служба-2015-04-04 14.12.2018, 19:45 __comments_count__

Антикоррупционная стратегия Республики Казахстан на 2015-2025 годы является главным стратегическим документом нашей страны, отражающим принципиальную позицию Казахстана по этому важному вопросу, служит основой антикоррупционной политики государства на пре
Антикоррупционная-служба-2015-04-04 14.12.2018, 17:24 __comments_count__

Борьба с коррупцией - актуальная и злободневная проблема для любого государства. Коррупционные проявления со стороны государственных служащих, тем более правоохранительных органов, являются безусловным препятствием на пути развития государства в условиях
Антикоррупционная-служба-2015-04-04 12.12.2018, 23:07 __comments_count__

Бүгінде дерттің қауіптісі де, сорақысы – сыбайлас жемқорлық. Оның алдын алу үшін елімізде көптеген шаралар ұйымдастырылып, бірқатар жұмыстар жүзеге асып жатыр.  Дертті тез арада иектендірмесе қоғамды ластап, елімізге зиянын тигізеді. Бұл дерттің туындауын
Антикоррупционная-служба-2015-04-04 12.12.2018, 22:52 __comments_count__

Сыбайлас жемқорлық дүние жүзінің барлық елдерінде теріс құбылыс ретінде таныс. Нағыз экономикалық гүлденуге сыбайлас жемқорлық құбылыстарын азайтқан мемлекеттер ғана қол жеткізетіні де белгілі. Себебі, сыбайлас жемқорлық қоғамның барлық салаларына: эконом
Антикоррупционная-служба-2015-04-04 12.12.2018, 22:43 __comments_count__

Қазіргі кезде сыбайлас жемқорлық әлемнің кез келген елінде оның саяси дамуына байланысты, оның ішінде Қазақстанда да, әлеуметтік құбылыс ретінде өмірін жалғастырып келеді, ол тек ауқымдылығымен ғана ерекшеленеді. Сыбайлас жемқорлық әлеуметтік-экономикалық
Антикоррупционная-служба-2015-04-04 12.12.2018, 22:32 __comments_count__

Еліміз Тәуелсіздік алған бірінші күнінен бастап Мемлекет басшысы біздің бәріміздің бір міндетіміз - Қазақстан халқының амандығы және бip мақсатымыз - Отанымыздың гүлденуі екенін әрқашан ерекше атайды. Бүгін халқымыздың бірлігінің жене тұрақтылығының арқас
Антикоррупционная-служба-2015-04-04 12.12.2018, 18:05 __comments_count__

Как мы знаем коррупция - это проблема не только нашей страны, но и всего мирового сообщества, ведь она преобладает во всех странах, независимо от их политического устройства, уровня экономического развития. Коррупция - это на сегодняшний день такое распро
Антикоррупционная-служба-2015-04-04 13.11.2018, 15:51 __comments_count__

Как мы знаем коррупция - это проблема не только нашей страны, но и всего мирового сообщества, ведь она преобладает во всех странах, независимо от их политического устройства, уровня экономического развития. Коррупция - это на сегодняшний день такое распро
Антикоррупционная-служба-2015-04-04 13.11.2018, 15:48 __comments_count__
1-10 of 933
Нәтижелер саны:  
Іс-әрекеттер
Шолу
Жас мемлекеттік қызметшілермен кездесу
Categories
Видеоблог (1 posts)
Жеке блог (932 posts)